Øyarvatn er inntaksmagasinet til Kvinen kraftverk på 1x80MW.

Magasin
LRV820 m.o.h.
HRV837 m.o.h.
Volum104 millioner m/3 *
Energikapasitet30 GWh
Reguleringsgrad46 %
Produksjonsfaktor0,285
PF til hav1,960