Kraftverket ble plassert ved Hønevatn omtrent midtveis mellom de to magasinene. Det betyr at både tilløpstunnelen fra Øyarvatn og avløpstunnelen ned til Kvifjorden er mer enn 5 000 meter.

Roskreppfjorden øverst i Kvina er det nest største magasinet i utbyggingen. Produksjonen i Kvinen kraftverk er tett knyttet opp til det som skjer i Roskrepp kraftverk lenger oppe i vassdraget. I praksis betyr det at Kvinen, på samme måte som Roskrepp, har størstedelen av produksjonen om vinteren. Midlere årsproduksjon er ca. 215 GWh.

Samtidig med at kraftverket ble bygget, ble også 300 kV-linjen videreført fra Solhom kraftverk. Dette arbeidet var ferdig i 1981. Da var ringforbindelsen med 300 kV-linjen fra Lysebotn via Duge, Roskrepp, Kvinen og Solhom med endestastasjon i Tonstad på plass.

 

Tekniske data
Ferdigstilt1981
TurbintypeFrancisturbin
Effekt80 MW
Turtall250 o/min
Slukevne77 m3/s
Ytelse generator90 MVA
Spenning generator13 kV
Ytelse transformator90 MVA
Spenning transformator320/13 kV