Homstølmagasinet demmet ned eneste gård som ble stående helt under vatn etter Sira-Kvina utbyggingen. Gården Homstøl ble dermed fraflyttet i tillegg ble Kvinen og Salmeligrenda delvis eller helt under vatn.

Magasin
LRV471 m.o.h.
HRV497,6 m.o.h.
Volum55 millioner m/3 *
Energikapasitet58 GWh
Reguleringsgrad21 %
Produksjonsfaktor1,050
PF til hav1,165