Svartevassmagasinet er Sira-Kvinas største og brukes som flerårsmagasin. Dvs. det tar flere år med normalt tilsig for å fylle opp hele magasinet dersom det er tomt.

Magasin
LRV780 m.o.h.
HRV899 m.o.h.
Volum1398 millioner m/3 *
Energikapasitet727 GWh
Reguleringsgrad292 %
Produksjonsfaktor0,520
PF til hav2,055