Ousdalsvatn demmes opp av en forholdsvis liten dam på kun 0,095 mill m^3 masse. Dammen ble bygd i 69-70 og var dermed en av de første dammene som ble tatt i bruk. Helt siden den gang er det ikke registrert noe overløp fra dette magasinet.

Magasin
LRV482 m.o.h.
HRV497,6 m.o.h.
Volum12 millioner m/3 *
Energikapasitet13 GWh
Reguleringsgrad4 %
Produksjonsfaktor1,050
PF til hav1,165