Gravatn er inntaksmagasinet for Tjørhom kraftverk på 2 x 60 MW. I tillegg er det også inntaksmagasinet for Duge pumpeverk. Duge som har reversible aggregat pumper vann fra Gravatn og opp til Svartevatn når priser og vannstand gjør dette gunstig.

Magasin
LRV625 m.o.h.
HRV660 m.o.h.
Volum312+39 millioner m/3 *
Energikapasitet115+41 GWh *
Reguleringsgrad39 %
Produksjonsfaktor0,370
PF til hav1,535

*Inkludert Gravatn bunnmagasin