Arbeidet med kraftverket ble påbegynt høsten 2019 og foregår i områdene Rafoss, Lyding og Stegemoen i Kvinesdal kommune. Når kraftverket etter planen står ferdig i august 2021, vil en fallhøyde på 45 meter sørge for en årlig kraftproduksjon på omtrent 40 GWh. Dette tilsvarer mer enn det årlige strømforbruket til alle husstandene i kommunen. 

Byggeprosessen skal gi lokalsamfunnet et løft, og etter avtale med Kvinesdal kommune skal Sira-Kvina kraftselskap ruste opp veien inn til Rafoss og gjøre tilpasninger for økt trafikksikkerhet. Dette innebærer blant annet nytt veilegeme, veibelysning, nye parkeringsplasser til Rafoss barnehage og en gangbro over fylkesvei 465. 

Prosjektledelse utføres av Sweco, mens hovedentreprenør for byggingen av Rafoss kraftverk er BG Tunnel. Turbin, generator og transformator leveres av Rainpower. Rør og stålkomponenter leveres av Brødrende Dahl. Prosjekterende konsulent er Norconsult.

Sira-Kvina kraftselskap har flere kraftanlegg langs elven Kvina, som har sitt utspring i Setesdalsheiene i Agder. Rafoss kraftverk blir elvevannets siste stopp på reisen sørover i Kvinesdal, før Kvina til slutt munner ut i Fedafjorden.  

Pålegg om laksetrapp

Etter et «hvilende pålegg» i en konsesjon fra 1963 er det også bestemt at kraftverket skal bygges i kombinasjon med en laksetrapp. Dette er et viktig ledd for å tilbakebringe historisk smoltproduksjon i elven Kvina. I en lengre periode forsvant laksen i elva grunnet sur nedbør, men da laksen kom tilbake dukket tankene om mulig kombinasjon av kraftverk og laksetrapp opp igjen, hvorpå endelig konsesjon ble innvilget i årsskiftet 2017-2018.

Teknisk data
Ferdigstillt2020
TurbintypeFrancis
Ytelse generator 9,9 MVA
Spenning generator6,6 kV
Yterlse transformator9,9 MVA
Spenning transformator22 kV/6,6kV