Rafoss kraftverk er bygget for 9,9 MVA, fordelt på to horisontale Francis turbiner, på 6,6 og 3,3 MV. Årlig produksjon er omlag 35 GWh. Dette vil gi strøm til cirka 2000 husholdninger.

Sira-Kvina kraftselskap har flere kraftanlegg langs elven Kvina, som har sitt utspring i Setesdalsheiene i Agder. Rafoss kraftverk er elvevannets nest siste stopp (nedstrøms ligger Trælandsfos kraftverk) på reisen sørover i Kvinesdal, før Kvina til slutt munner ut i Fedafjorden.  

Pålegg om laksetrapp

Etter et «hvilende pålegg» i en konsesjon fra 1963 er det også bestemt at kraftverket skal bygges i kombinasjon med en laksetrapp. Dette er et viktig ledd for å tilbakebringe historisk smoltproduksjon i elven Kvina. I en lengre periode forsvant laksen i elva grunnet sur nedbør, men da laksen kom tilbake dukket tankene om mulig kombinasjon av kraftverk og laksetrapp opp igjen, hvorpå endelig konsesjon ble innvilget i årsskiftet 2017-2018.

Teknisk data
Ferdigstillt2020
TurbintypeFrancis
Ytelse generator1 x 3,3 MVA og 1 x 6,6 MVA
Spenning generator6,6 kV
Yterlse transformator9,9 MVA
Spenning transformator22 kV/6,6kV