Vann renner fra Tjørhomvatn over til Ousdalsvatn i en tunnel. Man kjører over Tjørhomvatn på fylkesvei før man kommer til Tjørhom som ligger like ved vatnet.

Magasin
LRV492 m.o.h.
HRV497,6 m.o.h.
Volum3 millioner m/3 *
Energikapasitet3 GWh
Reguleringsgrad1 %
Produksjonsfaktor1,050
PF til hav1,165