Magasinet demmes opp av 3 dammer som ble bygget i perioden 66-68. Spesielt med denne dammen er at Sira-Kvina ikke var først ut med å demme opp Roskreppfjorden. Det var Kvinesdalbedriften Trælandsfoss som på 1920 tallet bygget en liten dam som demmet opp hele fjorden med ca 2,5 meter.

Magasin
LRV890 m.o.h.
HRV929 m.o.h.
Volum684 millioner m/3 *
Energikapasitet137 GWh
Reguleringsgrad133 %
Produksjonsfaktor0,200
PF til hav2,160