Midlere netto årsproduksjon er 248 GWh. Kraftverket utnytter et fall på 240 meter mellom magasinene i Svartevatn og Gravatn. På grunn av den store reguleringshøyden i Svartevatn og bruk av pumpeturbiner, er det vanninntak på to nivåer i magasinet.

Duge er det eneste av de sju kraftverkene som har reversible turbiner som kan nyttes til å pumpe vann tilbake i magasinet. I perioder med lav strømpris og god magasinkapasitet i magasin Svartevatn, pumpes vann gjennom den 12 km meter lange avløpstunnelen tilbake fra Gravatn og opp i Svartevatn.

Pumpingen foregår for det meste vår og høst, og i helgene om sommeren. Fra år til år vil det være store forskjeller i priser og magasinsituasjon. Det gjør at behovet for pumping vil variere en god del.

Arbeidet med Duge kraftverk startet i 1974. Etter et par måneders forsinkelse på grunn av ras i avløpstunnelen, ble anlegget satt i drift først i 1979. Med dette var 4. byggetrinn ferdig, og fallene i Siravassdraget kunne utnyttes fullt ut fra 900 meters høyde ned til havet.

Tekniske data
Ferdigstilt1979
TurbintypeFrancisturbiner, reversible for pumpedrift
Effekt2 x 100 MW
Turtall375 o/min
Slukevne turbindrift2 x 53 m3/s
Slukevne pumpedrit2 x 42 m3/s
Ytelse generator - nominell2 x 120 MVA
Ytelse generator - pumpedrift2 x 106 MVA
Spenning generator13 kV
Startmotor pumpedrift2 x 5,7 MW
Ytelse transformator2 x 120 MVA
Spenning transformator320/13 kV