• Særlig usikre områder er merket.
  • Se opp for isbrekk langs land.
  • Følg merket skiløype over isen.
  • Benytt eksisterende broer.
  • Ved store snømengder, må det vises forsiktighet i nærhet av kraftlinjer.
  • Berøring medfører livsfare.

OBS! Kartet viser forholdene i et normalt år.

Kart over usikre vann