Oppdatering 29.04.21:
Det meste av sperringer er nå fjernet fra våre regulerte magasiner, og på generelt grunnlag frarådes ferdsel på disse.

På Svartevann og Roskreppfjorden er det ennå god is. Den ble senest kontrollert 22. april.

Våren er på vei, og forholdene endres raskt. Av den grunn henstiller vi at dere tar kontakt med våre kjentmenn dersom dere planlegger turer over regulerte vann.

Kontaktinfo:

  • Per Magne Sinnes (mob. 48 09 93 83).
  • Jon Ovedal (mob. 97 08 28 72).

 

Isforhold
ReferansevannHøydeDatoKommentar
Sinnesvatn554 m22.03.2021Istykkelse 50 cm.
Magasin/Magasindel HøydeDatoKommentar
Svartevatn900 m16.04.2021Istykkelse 60 cm. (50 cm inne ved Hyttevatn / Såtjødn.)
Ånestøl/Kilen660 m26.04.2021Ikke farbart.
Vatnedal 660 m26.04.2021Ikke farbart.
Deg660 m26.04.2021Ikke farbart.
Valevatn660 m26.03.2021Istykkelse 60 cm.
Gravatn660 m26.04.2021Ikke farbart.
Hunnevatn/Tverråtjønn650 m10.02.2021Istykkelse 35 cm.
Tjørhomvatn500 m26.04.2021Ikke farbart.
Ousdalsvatn500 m26.04.2021Ikke farbart.
Ertsvatn599 m07.03.2021Istykkelse 50 cm.
Nedre Førevatn520 m07.03.2021Istykkelse 40 cm.
Roskreppfjorden930 m22.04.2021Istykkelse 65 cm.
Øyarvatn840 m17.03.2021Istykkelse 25 cm.
Onghellervatn770 m12.02.20210 - 60 cm: Flere islag, tykkeste 20 cm.
Kvifjorden/Nesjen-magasinet715 m25.03.2021Istykkelse 50 cm. Området Straumane / Badstogflona er for det meste åpent. Ferdsel frarådes!
Kvivatn715 m26.04.2021Ikke farbart.
Homstølvatn500 m26.04.2021Ikke farbart.

  • Vær alltid forsiktig når du krysser regulert vann.
  • Når vannstanden blir senket i vinterhalvåret, kommer det fram sund og holmer som gjør at isen blir svekket og usikker.
  • På grunn av nedtapping kan det også forekomme åpne råker.
  • Valevatn og Kvifjorden må bare krysses der det er merkede løyper. 

Det vises også til vårt iskart


Ta gjerne kontakt med en av våre kjentmenn for mer detaljert informasjon:

  • Per Magne Sinnes (mob. 48 09 93 83)
  • Jon Ovedal (mob. 97 08 28 72)