OBS! Løypene over Valevatn og sperringene ved overføringen til Gravatn er nå fjernet.
Kraftselskapet fraråder ferdsel på dette magasinet.

Isforhold
ReferansevannHøydeDatoKommentar
Sinnesvatn554 m20.03.1825 cm is.
Magasin/Magasindel HøydeDatoKommentar
Svartevatn900 m02.03.1820 cm is.
Ånestøl/Kilen660 m16.03.18Ikke farbart.
Vatnedal 660 m16.03.18Ikke farbart.
Deg660 m16.03.18Ikke farbart.
Valevatn660 m16.03.1825 cm is. Istykkelsen er målt der løypene kvistes.
Gravatn660 m16.03.18Ikke farbart.
Hunnevatn/Tverråtjønn650 m08.02.1810 cm is.
Tjørhomvatn500 m20.03.18Ikke farbart.
Ousdalsvatn500 m20.03.18Ikke farbart.
Ertsvatn599 m21.03.1830 cm is.
Nedre Førevatn520 m21.03.1817 cm is.
Roskreppfjorden930 m20.03.1830 cm is.
Øyarvatn840 m20.03.1830 cm is.
Onghellervatn770 m16.03.1820 cm is.
Kvifjorden/Nesjen-magasinet715 m16.03.1830 cm is. Istykkelsen er målt der løypen kvistes.
Kvivatn715 m16.03.1830 cm is.
Homstølvatn500 m16.03.18Ikke farbart.

  • Vær alltid forsiktig når du krysser regulert vann.
  • Når vannstanden blir senket i vinterhalvåret, kommer det fram sund og holmer som gjør at isen blir svekket og usikker.
  • På grunn av nedtapping kan det også forekomme åpne råker.
  • Valevatn og Kvifjorden må bare krysses der det er merkede løyper. 

Det vises også til vårt iskart


Ta gjerne kontakt med en av våre kjentmenn for mer detaljert informasjon:

  • Per Magne Sinnes (tlf. 38 37 82 26 mob. 48 09 93 83)
  • Jon Ovedal (tlf. 38 37 82 40 mob. 97 08 28 72)