11.02.2020: OBS, OBS! Innløps- / utløpsoser i hele området er svært usikre der de er islagde!

19.02.2020: LØYPENE OVER VALEVATN OG KVIFJORDEN ER PGA. FORHOLDENE IKKE MERKET!

HØYSPENTANLEGG: Det må vises forsiktighet i nærheten av kraftlinjer. Berøring medfører livsfare. 

Isforhold
ReferansevannHøydeDatoKommentar
Sinnesvatn554 m18.03.202025 cm is. Over denne 70 cm snø og issørpe.
Magasin/Magasindel HøydeDatoKommentar
Svartevatn900 m26.02.2020Ikke farbart, kun delvis islagt.
Ånestøl/Kilen660 m18.03.2020Ikke farbart.
Vatnedal 660 m18.03.2020Ikke farbart.
Deg660 m18.03.2020Ikke farbart.
Valevatn660 m18.03.20205 cm is. Over denne 80 cm snø og issørpe. Ikke farbart.
Gravatn660 m18.03.2020Ikke farbart.
Hunnevatn/Tverråtjønn650 m12.03.2020Ikke farbart.
Tjørhomvatn500 m12.03.2020Ikke farbart.
Ousdalsvatn500 m12.03.2020Ikke farbart.
Ertsvatn599 m12.03.202015 - 20 cm porøs is, med 20 cm snø / overvann.
Nedre Førevatn520 m12.03.2020Ikke farbart.
Roskreppfjorden930 m20.03.202020 - 30 cm is. Over denne 1m+ issørpe og 40 cm snø.
Øyarvatn840 m20.03.202020 cm is. Over denne 1m+ issørpe og 30 cm snø.
Onghellervatn770 m19.03.202025 cm is. Over denne 80 cm issørpe og 40 cm snø.
Kvifjorden/Nesjen-magasinet715 m19.03.202020 cm is. Over denne 70 cm issørpe og 30 cm snø. (Magasinet sperret av sør for Straumane.)
Kvivatn715 m19.03.202025 cm is. Over denne 70 cm issørpe og 30 cm snø.
Homstølvatn500 m19.03.2020Ikke farbart.

  • Vær alltid forsiktig når du krysser regulert vann.
  • Når vannstanden blir senket i vinterhalvåret, kommer det fram sund og holmer som gjør at isen blir svekket og usikker.
  • På grunn av nedtapping kan det også forekomme åpne råker.
  • Valevatn og Kvifjorden må bare krysses der det er merkede løyper. 

Det vises også til vårt iskart


Ta gjerne kontakt med en av våre kjentmenn for mer detaljert informasjon:

  • Per Magne Sinnes (mob. 48 09 93 83)
  • Jon Ovedal (mob. 97 08 28 72)