Løypene over Valevatn er nå merket.

 

Isforhold
ReferansevannHøydeDatoKommentar
Sinnesvatn554 m22.03.2021Istykkelse 50 cm.
Magasin/Magasindel HøydeDatoKommentar
Svartevatn900 m16.04.2021Istykkelse 60 cm. (50 cm inne ved Hyttevatn / Såtjødn.)
Ånestøl/Kilen660 m26.03.2021Ikke farbart.
Vatnedal 660 m26.03.2021Ikke farbart.
Deg660 m26.03.2021Ikke farbart.
Valevatn660 m26.03.2021Istykkelse 60 cm. Løypene over Valevatn er nå merket.
Gravatn660 m26.03.2021Ikke farbart.
Hunnevatn/Tverråtjønn650 m10.02.2021Istykkelse 35 cm.
Tjørhomvatn500 m26.03.2021Ikke farbart.
Ousdalsvatn500 m26.03.2021Ikke farbart.
Ertsvatn599 m07.03.2021Istykkelse 50 cm.
Nedre Førevatn520 m07.03.2021Istykkelse 40 cm.
Roskreppfjorden930 m23.03.2021Istykkelse 65 cm.
Øyarvatn840 m17.03.2021Istykkelse 25 cm.
Onghellervatn770 m12.02.20210 - 60 cm: Flere islag, tykkeste 20 cm.
Kvifjorden/Nesjen-magasinet715 m25.03.2021Istykkelse 50 cm. Området Straumane / Badstogflona er for det meste åpent. Ferdsel frarådes!
Kvivatn715 m24.03.2021Ikke farbart.
Homstølvatn500 m26.03.2021Ikke farbart.

  • Vær alltid forsiktig når du krysser regulert vann.
  • Når vannstanden blir senket i vinterhalvåret, kommer det fram sund og holmer som gjør at isen blir svekket og usikker.
  • På grunn av nedtapping kan det også forekomme åpne råker.
  • Valevatn og Kvifjorden må bare krysses der det er merkede løyper. 

Det vises også til vårt iskart


Ta gjerne kontakt med en av våre kjentmenn for mer detaljert informasjon:

  • Per Magne Sinnes (mob. 48 09 93 83)
  • Jon Ovedal (mob. 97 08 28 72)