Isforhold
Magasin/Magasindel HøydeDatoKommentar
Svartevatn900 m
Valevatn/Gravatnmagasinet660 m
Ånestøl/Kilen660 m
Vatnedal 660 m
Deg660 m
Valevatn660 m
Gravatn660 m
Hunnevatn/Tverråtjønn650 m
Skreåfeltet720 m
Tjørhomvatn500 m
Ousdalsvatn500 m
Ertsvatn599 m04.12.17Ikke farbar is.
Førevatn520 m
Roskreppfjorden930 m01.12.175 cm is. Ikke farbart.
Øyarvatn840 m
Onghellervatn770 m
Kvifjorden/Nesjen-magasinet715 m
Kvivatn715 m
Homstølvatn500 m

  • Vær alltid forsiktig når du krysser regulert vann.
  • Når vannstanden blir senket i vinterhalvåret, kommer det fram sund og holmer som gjør at isen blir svekket og usikker.
  • På grunn av nedtapping kan det også forekomme åpne råker.
  • Gravann-Valevann, Kvifjorden og Kvivann må bare krysses der det er merkede løyper. 

Det vises også til vårt iskart


Ta gjerne kontakt med en av våre kjentmenn for mer detaljert informasjon:

  • Per Magne Sinnes (tlf. 38 37 82 26 mob. 48 09 93 83)
  • Jon Ovedal (tlf. 38 37 82 40 mob. 97 08 28 72)