Løypene over Valevatn er nå merket.

 

Isforhold
ReferansevannHøydeDatoKommentar
Sinnesvatn554 m06.01.2021Istykkelse 18 cm.
Magasin/Magasindel HøydeDatoKommentar
Svartevatn900 m23.02.2021To lag is, hvert på 10 cm, med 15 cm vann mellom.
Ånestøl/Kilen660 m03.03.2021Ikke farbart.
Vatnedal 660 m03.03.2021Ikke farbart.
Deg660 m03.03.2021Ikke farbart.
Valevatn660 m03.03.2021To lag is, hvert på 20 cm, med ca. 10 cm issørpe mellom. Løypene over Valevatn er nå merket.
Gravatn660 m03.03.2021Ikke farbart.
Hunnevatn/Tverråtjønn650 m10.02.2021Istykkelse 35 cm.
Tjørhomvatn500 m03.03.2021Ikke farbart.
Ousdalsvatn500 m03.03.2021Ikke farbart.
Ertsvatn599 m07.01.2021Istykkelse 17 cm.
Nedre Førevatn520 m07.01.2021Istykkelse 13 cm.
Roskreppfjorden930 m01.02.2021Istykkelse 20cm.
Øyarvatn840 m23.02.2021Ikke farbart.
Onghellervatn770 m12.02.20210 - 60 cm: Flere islag, tykkeste 20 cm.
Kvifjorden/Nesjen-magasinet715 m12.02.2021Istykkelse 25 cm.
Kvivatn715 m12.02.2021To lag is, hvert på 20 cm, med ca. 10 cm vann mellom.
Homstølvatn500 m03.03.2021Ikke farbart.

  • Vær alltid forsiktig når du krysser regulert vann.
  • Når vannstanden blir senket i vinterhalvåret, kommer det fram sund og holmer som gjør at isen blir svekket og usikker.
  • På grunn av nedtapping kan det også forekomme åpne råker.
  • Valevatn og Kvifjorden må bare krysses der det er merkede løyper. 

Det vises også til vårt iskart


Ta gjerne kontakt med en av våre kjentmenn for mer detaljert informasjon:

  • Per Magne Sinnes (mob. 48 09 93 83)
  • Jon Ovedal (mob. 97 08 28 72)