Kraftselskapet fraråder nå all ferdsel på regulerte magasiner. 

Isforhold
ReferansevannHøydeDatoKommentar
Sinnesvatn554 m26.02.1942 cm is.
Magasin/Magasindel HøydeDatoKommentar
Svartevatn900 m01.04.19Øvre islag 20 cm, med 30 cm snø/slush. Nedre islag varierer mellom 10 og 15 cm. 5 cm vann mellom islagene.
Ånestøl/Kilen660 m23.04.19Ikke farbart.
Vatnedal 660 m23.04.19Ikke farbart.
Deg660 m23.04.19Ikke farbart.
Valevatn660 m23.04.19Ikke farbart.
Gravatn660 m23.04.19Ikke farbart.
Hunnevatn/Tverråtjønn650 m23.04.19Ikke farbart.
Tjørhomvatn500 m23.04.19Ikke farbart.
Ousdalsvatn500 m23.04.19Ikke farbart.
Ertsvatn599 m23.04.19Ikke farbart.
Nedre Førevatn520 m23.04.19Ikke farbart.
Roskreppfjorden930 m11.01.1925 cm is.
Øyarvatn840 m08.04.19Tre lag is. 10 cm + 5 cm + 35 cm.
Onghellervatn770 m08.04.19Tre lag is. 10 cm + 10 cm + 40 cm.
Kvifjorden/Nesjen-magasinet715 m08.04.19Tre lag is. 10 cm + 5 cm + 20 cm.
Kvivatn715 m08.04.19Ikke farbart.
Homstølvatn500 m03.04.19Ikke farbart.

  • Vær alltid forsiktig når du krysser regulert vann.
  • Når vannstanden blir senket i vinterhalvåret, kommer det fram sund og holmer som gjør at isen blir svekket og usikker.
  • På grunn av nedtapping kan det også forekomme åpne råker.
  • Valevatn og Kvifjorden må bare krysses der det er merkede løyper. 

Det vises også til vårt iskart


Ta gjerne kontakt med en av våre kjentmenn for mer detaljert informasjon:

  • Per Magne Sinnes (mob. 48 09 93 83)
  • Jon Ovedal (mob. 97 08 28 72)