Isforhold
ReferansevannHøydeDatoKommentar
Sinnesvatn554 m17.12.1825 cm is.
Magasin/Magasindel HøydeDatoKommentar
Svartevatn900 m22.01.19Kontrollert. Ikke farbart.
Ånestøl/Kilen660 m22.01.19Ikke farbart.
Vatnedal 660 m24.01.19Ikke farbart.
Deg660 m24.01.19Kontrollert. Ikke farbart.
Valevatn660 m24.01.19Kontrollert. Varierende istykkelse pga. ujevn islegging. Ikke farbart.
Gravatn660 m24.01.19Kontrollert. Ikke farbart.
Hunnevatn/Tverråtjønn650 m17.12.18Ikke sjekket.
Tjørhomvatn500 m24.01.19Ikke farbart.
Ousdalsvatn500 m24.01.19Ikke farbart.
Ertsvatn599 m19.01.1936 cm is.
Nedre Førevatn520 m19.01.1931 cm is.
Roskreppfjorden930 m11.01.1925 cm is.
Øyarvatn840 m28.01.1937 cm is.
Onghellervatn770 m11.02.1930 cm is.
Kvifjorden/Nesjen-magasinet715 m11.02.1930 cm is.
Kvivatn715 m11.02.1930 cm is.
Homstølvatn500 m24.01.19Ikke farbart.

  • Vær alltid forsiktig når du krysser regulert vann.
  • Når vannstanden blir senket i vinterhalvåret, kommer det fram sund og holmer som gjør at isen blir svekket og usikker.
  • På grunn av nedtapping kan det også forekomme åpne råker.
  • Valevatn og Kvifjorden må bare krysses der det er merkede løyper. 

Det vises også til vårt iskart


Ta gjerne kontakt med en av våre kjentmenn for mer detaljert informasjon:

  • Per Magne Sinnes (mob. 48 09 93 83)
  • Jon Ovedal (mob. 97 08 28 72)