22. april 2022.

Det forventes mye tilsig de nærmeste dagene, noe som medfører økning i vannstanden i magasin Valevatn / Gravatn. Løypene over Valevatn er nå sperret, og kraftselskapet fraråder ALL ferdsel på dette magasinet! 

Kontaktinfo:

  • Jon Ovedal (mob. 97 08 28 72).
  • Geir Åsbjørn Ovedal (mob. 41 62 36 99).
  • Morten Tonstad (mob. 91 59 90 51).
Isforhold
ReferansevannHøydeDatoKommentar
Sinnesvatn554 m11.04.2022Istykkelse 30 cm. Over dette 30 cm issørpe, islag på 20 cm og 5 cm snø.
Magasin/Magasindel HøydeDatoKommentar
Svartevatn900 m21.03.2022Kontrollert isen fra Fitjaholet til Store Auråvatn: For det meste var det 30 cm snø over et islag på 5 - 10 cm. Under dette 55 - 80 cm issørpe over et nytt, dårligere islag på 20 - 40 cm. Såtjødn / Hyttevatn: 30 cm is, så 50 cm issørpe, 10 cm is og 30 - 50 cm snø på toppen.
Ånestøl/Kilen660 m01.04.2022Ikke farbart.
Vatnedal 660 m01.04.2022Ikke farbart.
Deg660 m01.04.2022Ikke farbart.
Valevatn660 m20.04.2022Istykkelse 20 - 30 cm. 35-50 cm issørpe/overvann med 15 - 20 cm islag på toppen. OBS! Åpne områder på deler av magasinet!
Gravatn660 m01.04.2022Ikke farbart.
Hunnevatn/Tverråtjønn650 m16.02.2022Hunnevann ikke farbart. Tverråtjødn farbart.
Tjørhomvatn500 m01.04.2022Ikke farbart.
Ousdalsvatn500 m01.04.2022Ikke farbart.
Ertsvatn599 m07.04.2022Istykkelse 30 cm. Over dette 20 cm issørpe, 20 cm islag på toppen.
Nedre Førevatn520 m01.04.2022Ikke farbart.
Roskreppfjorden930 m30.03.2022Istykkelse 40 cm. Over dette 50 cm issørpe, 15 cm is og 25 cm snø på toppen.
Øyarvatn840 m05.04.2022Istykkelse 35 cm. Over dette 40 cm issørpe, 25 cm is og 15 cm snø på toppen.
Onghellervatn770 m22.03.2022Istykkelse 45 cm. Over dette 45 cm issørpe, 10 cm is og 30 cm snø på toppen.
Kvifjorden/Nesjen-magasinet715 m22.03.2022Istykkelse 30 cm.20-30 cm issørpe/overvann, så 15 cm is og 20 cm snø på toppen. NB! Området fra Nesjen til Straumane er pr. 24.03.22 ikke farbart!!
Kvivatn715 m16.02.2022Istykkelse 30 cm. 30 cm issørpe/overvann med 30 cm snø på toppen.
Homstølvatn500 m01.04.2022Ikke farbart.

  • Vær alltid forsiktig når du krysser regulert vann.
  • Når vannstanden blir senket i vinterhalvåret, kommer det fram sund og holmer som gjør at isen blir svekket og usikker.
  • På grunn av nedtapping kan det også forekomme åpne råker.
  • Valevatn og Kvifjorden må bare krysses der det er merkede løyper. 

Det vises også til vårt iskart


Ta gjerne kontakt med en av våre kjentmenn for mer detaljert informasjon:

  • Jon Ovedal (mob. 97 08 28 72)
  • Geir Åsbjørn Ovedal (mob. 41 62 36 99)
  • Morten Tonstad (mob. 91 59 90 51)