Isforhold
ReferansevannHøydeDatoKommentar
Sinnesvatn554 m06.01.2021Istykkelse 18 cm.
Magasin/Magasindel HøydeDatoKommentar
Svartevatn900 m06.01.2021Ikke islagt.
Ånestøl/Kilen660 m13.01.2021Ikke farbart.
Vatnedal 660 m13.01.2021Ikke farbart.
Deg660 m13.01.2021Ikke farbart.
Valevatn660 m13.01.2021Istykkelse 20 cm.
Gravatn660 m13.01.2021Ikke farbart.
Hunnevatn/Tverråtjønn650 m
Tjørhomvatn500 m13.01.2021Ikke farbart.
Ousdalsvatn500 m13.01.2021Ikke farbart.
Ertsvatn599 m07.01.2021Istykkelse 17 cm.
Nedre Førevatn520 m07.01.2021Istykkelse 13 cm.
Roskreppfjorden930 m06.01.2021Istykkelse 10 cm.
Øyarvatn840 m
Onghellervatn770 m14.01.2021Istykkelse 27 cm. Ca. 25 cm med overvann og snø.
Kvifjorden/Nesjen-magasinet715 m
Kvivatn715 m14.01.2021Ikke farbart.
Homstølvatn500 m13.01.2021Ikke farbart.

  • Vær alltid forsiktig når du krysser regulert vann.
  • Når vannstanden blir senket i vinterhalvåret, kommer det fram sund og holmer som gjør at isen blir svekket og usikker.
  • På grunn av nedtapping kan det også forekomme åpne råker.
  • Valevatn og Kvifjorden må bare krysses der det er merkede løyper. 

Det vises også til vårt iskart


Ta gjerne kontakt med en av våre kjentmenn for mer detaljert informasjon:

  • Per Magne Sinnes (mob. 48 09 93 83)
  • Jon Ovedal (mob. 97 08 28 72)