Isforhold
ReferansevannHøydeDatoKommentar
Sinnesvatn554 m
Magasin/Magasindel HøydeDatoKommentar
Svartevatn900 m
Ånestøl/Kilen660 m
Vatnedal 660 m
Deg660 m
Valevatn660 m
Gravatn660 m
Hunnevatn/Tverråtjønn650 m
Tjørhomvatn500 m
Ousdalsvatn500 m
Ertsvatn599 m
Nedre Førevatn520 m
Roskreppfjorden930 m
Øyarvatn840 m
Onghellervatn770 m
Kvifjorden/Nesjen-magasinet715 m
Kvivatn715 m
Homstølvatn500 m

  • Vær alltid forsiktig når du krysser regulert vann.
  • Når vannstanden blir senket i vinterhalvåret, kommer det fram sund og holmer som gjør at isen blir svekket og usikker.
  • På grunn av nedtapping kan det også forekomme åpne råker.
  • Valevatn og Kvifjorden må bare krysses der det er merkede løyper. 

Det vises også til vårt iskart


Ta gjerne kontakt med en av våre kjentmenn for mer detaljert informasjon:

  • Per Magne Sinnes (mob. 48 09 93 83)
  • Jon Ovedal (mob. 97 08 28 72)