15.01.2020: OBS, OBS! Innløps- / utløpsoser i hele området er svært usikre der de er islagde!

Isforhold
ReferansevannHøydeDatoKommentar
Sinnesvatn554 m17.12.201915 cm is, 15 cm snø.
Magasin/Magasindel HøydeDatoKommentar
Svartevatn900 m15.01.2020Ikke islagt.
Ånestøl/Kilen660 m15.01.2020Ikke islagt.
Vatnedal 660 m15.01.2020Ikke islagt.
Deg660 m15.01.2020Ikke islagt.
Valevatn660 m15.01.2020Ikke islagt.
Gravatn660 m15.01.2020Ikke farbart.
Hunnevatn/Tverråtjønn650 m10.01.2020Ikke farbart.
Tjørhomvatn500 m15.01.2020Ikke farbart.
Ousdalsvatn500 m15.01.2020Ikke farbart.
Ertsvatn599 m13.01.2020Ikke farbart.
Nedre Førevatn520 m13.01.2020Ikke farbart.
Roskreppfjorden930 m17.12.2019Ikke farbart. (1,5 cm is.)
Øyarvatn840 m17.12.2019Ikke farbart.
Onghellervatn770 m15.01.202020 cm bunnis, 10 cm islag over.
Kvifjorden/Nesjen-magasinet715 m13.01.2020Ikke farbart.
Kvivatn715 m15.01.2020Ikke farbart.
Homstølvatn500 m17.12.2019Ikke farbart.

  • Vær alltid forsiktig når du krysser regulert vann.
  • Når vannstanden blir senket i vinterhalvåret, kommer det fram sund og holmer som gjør at isen blir svekket og usikker.
  • På grunn av nedtapping kan det også forekomme åpne råker.
  • Valevatn og Kvifjorden må bare krysses der det er merkede løyper. 

Det vises også til vårt iskart


Ta gjerne kontakt med en av våre kjentmenn for mer detaljert informasjon:

  • Per Magne Sinnes (mob. 48 09 93 83)
  • Jon Ovedal (mob. 97 08 28 72)