Vannføring ved Stegemoen

Det er noe usikkerhet med kvaliteten på målingene ved store vannføringer.

Sira-Kvina har etablert ny målestasjon like nedenfor den opprinnelige.  Vannføringsdata er nå tilgjengelig på grafen over.


Vannføring i Kvina ved vannføringsmålet på Stegemoen. Grafen viser målt vannføring i timeintervaller siste to uker.

I henhold til gjeldende manøvreringsreglement for regulering av Sira-Kvina-vassdragene, punkt 26, skal det holdes en fastsatt minstevannføring ved Stegemoen vannmerke i Kvina.

  • 1. mai - 30. september: Minstevannsføring skal være over 3.7 m3/sek
  • 1. oktober - 30. april: Minstevannsføring skal være over1.3 m3/sek

NB: Dataene som er grunnlaget for vannføringskurven er automatisk innsamlet og ikke kvalitetssikret av kraftselskapet. Dataene kan derfor inneholde feil.

Sira-Kvina kraftselskap

Adresse: Pb. 38, 4441 Tonstad

Telefon: 38 37 80 00
Epost: firmapost@sirakvina.no