Målingen viser vannstand i Lundevatn de siste 14 døgn.

I manøvreringsbetingelser fastsatt ved kgl. res. 5. juli 1963 er vannstandsgrensene satt til følgende:

  • HRV: 48,50 moh
  • LRV: 44,00 moh

Ved flom skal vannstanden ikke stige høyere enn tilsvarende naturlige flomstigning uten regulering.

NB: Dataene som er grunnlaget for vannstandskurven er automatisk innsamlet og ikke kvalitetssikret av kraftselskapet. Dataene kan derfor inneholde feil.