Målingen viser vannstand i Lundevatn de siste 14 døgn.

I manøvreringsbetingelser fastsatt ved kgl. res. 27. januar 2023 er vannstandsgrensene satt til følgende:

  • HRV: 48,50 moh
  • LRV: 44,00 moh

Som en prøveordning har Sira-Kvina kraftselskap inngått en frivillig avtale med Lund kommune om å holde Lundevatn over 47,0 moh i perioden 1. mai – 31. august, og 45,5 moh i perioden 1. september – 30. april.

Når vi har behov for å fravike dette, skal Lund kommune, hvis mulig, varsles i forkant. Vi vil også legge ut informasjon på vår hjemmeside.

NB: Dataene som er grunnlaget for vannstandskurven er automatisk innsamlet og ikke kvalitetssikret av kraftselskapet. Dataene kan derfor inneholde feil.